Hvem henvender undervisningen sig til?

 • Alle faggrupper indenfor ældre – og sundhedsområdet
 • Pårørende til ældre og/eller demensramte personer
 • Frivillige ved demens og ældreområdet
 • Personer med demens
 • Sammenslutninger og foreninger med interesse for det mellemmenneskelige

Hvordan er undervisningsformen?

Der indgås aftale ved det enkelte arrangement/forløb. Der kan f.eks. være tale om:

 • Undervisning
 • Foredrag
 • Oplæg
 • Fælles refleksioner
 • Praktiske øvelser
 • Gruppearbejde
 • ”Hands on” praksislæring

Undervisningen kan følges op af praksislæring. Det vil sige, at jeg følger hverdagen på plejehjemmet/aktivitetstilbuddet/bogruppen og her arbejder med refleksion, prøvehandlinger og efterfølgende fælles læring.

Hvor lang tid varer undervisningen?

Tidsrammen aftales. Der kan være tale om oplæg à en time eller to, halve dage, hele dage og længere forløb, feks med prøvehandlinger mellem læringsmoduler.

Hvad indeholder undervisningen?

Der kan altid sammensættes efter ønsker og behov.

Eksempler på emner:

 • Identitet og identitetsstøttende omsorg
 • Livshistorien – hvorfor og hvordan
 • Menneskets fortælling – at arbejde med narrativer
 • Aktiviteter – aktivitetsbegrebet omsat  i en travl praksis
 • Hverdagens gøremål
 • Roller – samvær – opgaver
 • Hverdagsrehabilitering
 • Motivationsarbejde – at arbejde inviterende
 • Livet i Leve-bomiljø – fokus på selvbestemmelse og medbestemmelse
 • Det gode liv i plejebolig, også når svær demens snakker med
 • Oplevelser – stemninger og stunder
 • Reminiscens
 • Demens – symptomer og forløb
 • Demens og udviklingshæmmede
 • Kitwoods teorier anvendt i den nære praksis
 • De fysiske rammers betydning
 • Forebyggelse og håndtering af vrede
 • Holdninger og menneskesyn
 • Rammer og redskaber til refleksion
 • Kommunikation som anerkender og støtter
 • Tydelig kommunikation
 • Medarbejdernes adfærd og handlemåder