Mette Juncher Søndergaard,

Født 1958.

Uddannet Ergoterapeut 1985 i Odense.

CV

  • Har arbejdet indenfor gerontopsykiatrien med fokus på demensområdet
  • Lærer Ergoterapeutskolen, Odense
  • Undervist ved Diplomuddannelsen Ældre og Demens ved Den Sociale Højskole, Odense
  • Underviser og projektvejleder ved Demenskoordinatoruddannelsen, ved Birgitte Vølund
  • Konsulent ved Demensrejseholdet, Sundhedsstyrelsen
  • Siden 1988 undervist personale, pårørende og frivillige indenfor demens og ældreområdet

Udgivelser

Bøger:

 

CD-Rom:

  • At leve med demens – information for mennesker med demens og deres pårørende, Formidlingscenter Nord 2002, Medforfatter