Bøger

Bøger

levebo1

Livet i leve-bomiljø

Af Mette Søndergaard

Forlag: OSI-Organisationen af Selvejende Institutioner 2008

 

Pris: 200, – kr

Bestil bog: mettesoendergaard775@gmail.com

Bestil hos boghandler: ISBN: 87-87561-46-8

 

 Om bogen:

”Livet i leve-bomiljø” er skrevet for at styrke og inspirere personalet i at fokusere på mulighederne for at personer, som bor i leve-bomiljø, kan leve et liv som giver mening for den enkelte. Begreber som hjemlighed, hverdagsliv og selvbestemmelse er centrale gennem bogen. Bogen rummer mange eksempler fra hverdagen.

 

Bogen behandler emner som:

 • Selvbestemmelse og medbestemmelse
 • Kommunikation
 • Det faglige fokus udvides
 • De daglige gøremål tilbage til beboernes nærhed
 • Motivationsarbejde
 • Gøremål, interesser og opgaver udenfor dagligdagen
 • Måltiderne og deres betydning
 • Omgivelserne i leve-bomiljøet
 • Personalets samarbejde omkring beboernes livsmuligheder
 • Samarbejde med pårørende
 • Frivillige

 

Bogen henvender sig til studerende, ansatte, ledere, pårørende og frivillige ved leve-bomiljøer.

 

1324408Demens og aktiviteter i et livshistorisk perspektiv

Af Mette Søndergaard

Forlag: Gyldendal Akademisk 2004

 

Pris: 200, – kr

Bestil hos: mettesoendergaard775@gmail.com

Bestil ved boghandler: ISBN: 9788776751968

 

Om bogen:

”Demens og aktiviteter i et livshistorisk perspektiv” bringer aktivitetsbegrebet til debat: Hvad er aktiviteter? Hvad kan man finde på? Hvornår er det ”godt nok”?

Med udgangspunkt i køn, kultur og hverdagslivets mange gøremål, sættes der fokus på hvordan aktiviteter kan styrke oplevelsen af identitet og meningsfuldhed hos menensker med demens. Bogen er fuld af eksempler fra den praksis som udspiller sig dér hvor personen med demens og personalet mødes.

 

Bogen behandler emner som:

 • Livshistorie
 • Identitet
 • Motivation
 • Mestring
 • Aktiviteter
 • Kommunikation

 

Bogens omdrejningspunkt er mennesket og dets historie, samt respekt og anerkendelse af det individuelle og unikke ved ethvert menneske. Med afsæt heri bibringes læseren en værktøjskasse til inspiration, analyse, forberedelse og udførelse af aktiviteter med mennesker med demens.

Bogen henvender sig til studerende og ansatte, som i deres arbejde møder mennesker med demens samt ældre, svage mennesker. Bogen kan også læses af pårørende og andre interesserede.