Demens og ældre

Mennesket er et aktivt væsen som gennem hele livet har behov for at udfolde sig i samspil med omgivelserne og andre mennesker. Når demens eller anden sygdom bliver en medspiller, ændres betingelserne for selv at sætte ”det gode liv” i spil.

Professionelle omsorgspersoner, familien og frivillige får betydelig indflydelse på hvorvidt hverdagen opleves som meningsfuld for den svækkede person.

Al min undervisning har LIVSMULIGHEDER som omdrejningspunkt, med særligt fokus på kommunikation, hverdagsliv, livshistorien og aktiviteter.