Kurser

Hvem henvender kurserne sig til?

Kurserne henvender sig især til følgende:

·       Alle faggrupper indenfor ældre – og sundhedsområdet.

·       Pårørende til ældre og/eller demensramte personer.

·       Frivillige ved ældreområdet.

·       Personer med demens samt beboere.

·       Sammenslutninger og foreninger med interesse for det mellemmenneskelige.

 

Hvordan er undervisningsformen?

Undervisningsformen aftales ved det enkelte arrangement.

Der kan være tale om:

 

·       Oplæg

·       Foredrag

·       Diskussion

·       Praktiske øvelser

·       Gruppearbejde

 

Undervisningen kan følges op af praksisvejledning. Det vil sige, at Mette Søndergaard følger hverdagen på plejehjemmet/leve-bomiljøet og efterfølgende samler op på observationerne sammen med personalet.

 

Hvor lang tid varer undervisningen?

Tidsrammen aftales ved det enkelte arrangement. Det kan være halve dage, svarende til tre timer. Hele dage, svarende til syv timer. Eller flere dage.

 

Hvad indeholder undervisningen?

Kursets indhold kan altid sammensættes efter særlige ønsker og behov.

Eksempler på emner:

 

·       Identitet

·       Livshistorien

·       Menneskets fortælling

·       Aktivitetsbegrebet

·       Hverdagens gøremål

·       Roller – samvær – opgaver

·       Livet i leve-bomiljø

·       Det gode liv i plejebolig

·       Motivationsarbejde

·       Køn og kultur

·       De fysiske rammers betydning

·       Oplevelser – stemninger – stunder

·       Reminiscens

·       Anerkendende kommunikation

·       Demens – symptomer og forløb

·       Udviklingshæmmede og demens

·       Adfærd – personalets handlemåder

·       Holdninger og menneskesyn

·       Personalets energi

·       Når vreden kommer til udtryk